Kontaktoni

Gjithçka që duhet të dini për të kontaktuar HireCTO.io dhe për të marrë përsëri iniciativat tuaja teknike!

Linjat Abstrakte të Universit

THE OFFICE

MNK Group SA
Rue Maurice 3,
1204 Gjenevë,
Zvicra

TELEPHONE

+41435051582

EMAIL

support@hirecto.io

Foto në Qytetin e Vjetër, Gjenevë, Zvicër

Keni nevojë për një CTO ose një plumb të teknologjisë?