Kontaktoni

Gjithçka që duhet të dini për të kontaktuar HireCTO.io dhe për të marrë përsëri iniciativat tuaja teknike!

Linjat Abstrakte të Universit

THE OFFICE

Cybrient Technologies SA
Rue Liotard 6,
1202 Gjenevë,
Zvicra

Foto në Qytetin e Vjetër, Gjenevë, Zvicër

Keni nevojë për një CTO ose një plumb të teknologjisë?